Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Funktionärsutbildningar

Matchfunktionärerna är två centrala personer för att att en handbollsmatch skall kunna genomföras på ett bra sätt. De är en viktig del i en #schysstmatch. Det är föreningens ansvar att samtliga handbollsmatcher i HF Syd från U12 och uppåt skall spelas med utbildade funktionärer och elektroniskt matchprotokoll i det digitala systemet Profixio (EMP). Normalt sett är det föräldrar eller äldre ungdomsspelare som sitter på ungdomsmatcher. På seniorhandbollen sitter de som valt att gå vidare. Precis som på domarsidan finns det en möjlighet att bara vara med för att det är roligt men också en karriärmöjlighet om man vill det!

Funktionärsutbildning - FU
De som ska sitta som Föreningsfunktionär (FU1) och Distriktsfunktionär (FU2) behöver gå utbildning vartannat år, dock förbehåller vi oss rätten att lägga in utbildning oftare om det är så att det sker stora förändringar i Profixio.

FU1 har behörighet att sitta på U12-16 matcher

FU2 har behörighet att sitta på upp till och med seniorserier Herr 3 och Dam 2

Däremot rekommenderar vi på HF Syd att man går kursen varje år för att hålla sig ajour och hålla hög kvalitet på det vi gör.

OBS alla kursdeltagare skall ha med sig en bärbar dator.

 

1. Föreningsfunktionär FU1

2. Distriktsfunktionär FU2

3. Förbundsfunktionär FU3

4. Elitfunktionär FU4

5. Internationell funktionär FU 5

Man får inte hoppa över steg i trappan och från och med FU3 krävs att man blir nominerad.

För att påbörja Föreningsfunktionärsutbildningen måste man vara minst U15.

Föreningsfunktionärer kan sitta upp till U16 men sedan krävs att genomgått Distriktsfunktionärsutbildningen (FU2). I USM krävs också att man genomgått FU2. FU2 kan också sitta i de lägre seniorserierna och generellt sett behövs det fler här! Hör av dig till din Domarklubb om du vill sitta senior också!

1. Föreningsfunktionärer FU1

Första steget för funktionärer.

Utbildningen gäller för matcher U12-U16.

Utbildning i Profixio och Elektroniskt matchprotokoll ingår.

Kursen arrangeras av förening i samverkan med HF Syd.

2. Distriktsfunktionärer FU2

Vidareutbildning för funktionärer.

Utbildning i Profixio och Elektroniskt matchprotokoll ingår.

FU2 kan sitta på U19 samt upp till Damtvå och Herrtre.

OBS i USM krävs det lägst FU2 i följande kategorier:

  • U14 steg 4
  • U16 steg 4
  • U18 steg 3–4

FU2 arrangeras av förening med stöd av HF Syd.

HF Syd nominerar sedan Funktionärer till Förbund FU3 och Elitnivå FU4.

Praktisk går det till så att HF Syd föreslår datum och bokar upp en instruktör!

Tidpunkten är normalt kl 18.00-21.30.

Vid planeringen har vi utgått från utbildningsbehovet de senaste åren och tittat lite på hur många seriespelande lag som föreningen har i berörda åldrar. Förhoppningsvis träffar vi rätt i vår gissning annars återkopplar föreningen om man vill ha fler eller färre!

Alla kursdeltagare skall ha med sig en bärbar dator. Profixio fungerar på Mac, I-pad, Windows, Croome.

Alla kursdeltagare måste anmäla sig via IdrottOnline. Länkar läggs upp efter hand.

 

  • Arrangerande förening betalar utbildningen för ”sina” funktionärer men är redo att ta emot personer från andra föreningar också.
  • Arrangerande förening skall se till att lämplig lokal med wifi och fungerande projektor (Hdmi) finns.
  • Arrangerande förening skall se till att en ansvarig person finns på plats och tar emot instruktör och funktionärer med fika!
  • Föreningen ordnar inlogg i EMP till sina funktionärer via TA.

 

För att hålla ner kostnaderna ordnar föreningen med en lämplig utbildingslokal (tex en skolsal) samt fika och en ansvarig person på plats som tar emot instruktören. Lokalen skall ha en rimlig Wifi-uppkoppling samt projektor för storbild så att kursdeltagrna kan se bra.

Föreningen betalar minimum 5000:- och maxtak på 6000:- för FU1

Föreningen betalar minimum 5000:- och maxtak på 6000:- för FU2

 

Vi har tagit fram ett utkast som föreningen kan använda vid Inbjudan:

Varför inte testa på att bli funktionär?
Varje lag behöver ett gäng utbildade funktionärer! Det är föreningens (lagens) ansvar att det alltid sitter utbildade matchfunktionärer på hemmamatcherna från U12 och uppåt. I HF Syd använder vi Elektroniskt matchprotokoll i Profixio i alla matcher i U12 och uppåt.

Erfarenheten säger att det är bra om varje seriespelande lag har minst sex utbildade funktionärer för att klara av behovet under säsongen, men det är bara bra om man är fler. Utan engagerade funktionärer kan inte matcherna genomföras.

Man måste vara minst 15 år för att gå utbildningen.

Föreningen tar utbildningskostnaden för de som sitter på våra ungdomsmatcher.

Föreningsfunktionärer FU1
Första steget för funktionärer. Utbildning i EMP ingår.

Gäller för U12-U16.

Distriktsfunktionärer FU2
Vidareutbildning för funktionärer. Utbildning i EMP ingår.

Obs att det krävs att man gått FU1 för att få gå FU2 och även skaffat sig erfanheter på ett antal matcher.

FU2 ger behörighet att sitta på U19 upp till Damtvå och Herrtre.

OBS!! I USM finns särskilda krav på Funktionärer.

Kurserna har ett maxtak på 25 deltagare per gång. Skulle det bli många som ej får plats kollar vi om vi kan boka ytterligare kurser.

ALLA kursdeltagare skall ha med sig en bärbar dator.

Varmt välkommen!

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Författare: Camilla Rohlén