Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Parahandboll

Starta upp och utveckla!
I svensk handbolls Strategi 2021/2025 finns tydliga mål om att öka antalet föreningar som erbjuder verksamhet inom parahandboll. Är din förening intresserad av att starta upp parahandboll? I vår folder "Starta upp parahandboll" kan du läsa mer och får tips och råd om att starta verksamhet för rullstolsburna- och/eller gående handbollsutövare. Du kan också kontakta oss så hjälper vi er igång.

Har ni redan befintlig verksamhet inom parahandboll i föreningen och vill ha hjälp med att utveckla denna kan du kontakta Niklas Almers som är projektsamordnade i SHF och HF Syd: niklas.almers@handboll.rf.se

Du hittar även information om SHFs paraverksamhet här

Om parahandboll
Verksamheten för personer som lever med en funktionsnedsättning växer inom svensk handboll. Parahandboll delas in i två tränings- och spelklasser: rullstolshandboll och gåendehandboll. Ett 30-tal föreningar i Sverige har återkommande verksamhet och det finns ett stort intresse från flera föreningar att starta upp. I dagsläget finns cirka 400 aktiva spelare runt om i landet. Verksamheterna är ofta samverkansaktiviteter mellan förening, kommunförvaltningar, brukarorganisationer och Regioner/habiliteringar.

Rullstolshandboll
Rullstolshandboll riktar sig till den som är beroende av sin rullstol i vardagen eller som på grund av förvärvad skada eller diagnos inte kan delta i gåendeklass på lika villkor. Läs mer om rullstolshandboll här.

Tävlingsbestämmelser parahandboll - Rullstol Pdf, 164.7 kB.

Parahandboll
Gåendehandboll riktar sig till den som har intellektuell funktionsnedsättning (U) och/med tillägg av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N) får delta. För att kunna stärka spelarens möjlighet till deltagande rekommenderas föreningar att ta del av varje spelares utredning. Läs mer om parahandboll här.

Tävlingsbestämmerlser parahandboll Word, 65.5 kB.

En bild

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2024-01-12

Författare: Camilla Rohlén