Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Process


Steg 1 - Registrering

Under de kommande två åren kommer alla handbollföreningar med LOK-stödsverksamhet bli kontaktade av en idrottskonsulent från RF-SISU, i samverkan med er kontaktperson i handbolldistriktet.

En idrottskonsulent från RF-SISU tar den inledande kontakten med föreningen utgör starten på uppdraget.

 • Förening och idrottskonsulent kommer överens om lämplig tidpunkt för att starta utvecklingsarbetet

 • RF-SISU konsulenten registrerar påbörjad process med Framtidens handbollsförening

 • När er process är påbörjad får er förening tillgång till en digital utbildning i ”Framtidens handbollsförening”


Steg 2 Genomförande

Har ni blivit kontaktade av en RF-SISU konsulent, och undrar hur ni går tillväga?

Nedan följer en vägledning för uppdragets process, i er strävan att bli framtidens handbollsförening.

 1. Föreningen kommer överens tillsammans med SDF och/ eller RF-SISU konsulent om lämplig tidpunkt för start av process

 2. Planera utvecklingsarbetet och tillsätt de som ska ingå i er arbetsgrupp
  • Det är fördelaktigt om personer har god insyn i verksamheten med olika funktioner i föreningen
 3. Förmedla information och material till föreningens arbetsgrupp
 4. Tillsammans går ni igenom och läser ”Framtidens handbollsförening” samt ”Checklistor för föreningen”

 5. Genomför en nulägesanalys av verksamheten, med stöd av det digitala materialet och tillsammans med konsulent

 6. ldentifiera föreningens utvecklingsområden, med stöd av det digitala materialet och tillsammans med konsulent

Steg 3 Uppföljning och framtiden


Framtidens handbollsförening består av byggstenar som kan användas men också återanvändas i ett kontinuerligt utvecklingsarbete i föreningen. Framtidens handbollsförening byggs med uthållighet och långsiktighet, låt arbetet ta den tid som krävs för det finns sällan genvägar i utvecklingen.

Den fortsatta processen i er förenings utvecklingsarbete sker i samverkan med RF-SISU och SDF, men det huvudsakliga ansvaret har er förening. RF-SISU och SDF kan med fördel stötta er förening under processen. Utvecklingsarbete handlar ofta om att göra förflyttningar och förändringar, ett arbete som också måste få ta tid. Använd uppdraget till att öka er kunskap om föreningen och skapa kontaktytor inom både SDF som RF-SISU.

Vad händer efter uppdraget är genomfört?

Genomför en uppföljning av utvecklingsarbetet. Hur har arbetet gått med de framtagna utvecklingsområden, vad blev utfallet?

 • Fortsatt samverkan och kommunikation med SDF

 • Fortsatt samverkan och kommunikation med RF-SISU

 • Hur kan erfarenhetsutbyte gynna er förening?
  • Ta kontakt med er kontaktperson i ert SDF
  • Kontakta er närmsta förening
  • Har ni gemensamma utvecklingsområden?
  • Starta gemensamma projekt och därmed dela på kostnader för att exempelvis: ta in extern kompetens
  • Kan ni stötta en förening inom ett specifikt utvecklingsområde?
  • Kan en annan förening stötta er inom ett område

Publicerad: 2023-05-23

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Författare: Daniel Hobsjö

Intressant? Dela gärna!