Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Projektkoordinator driver framåtriktad utveckling för svensk handboll

Inom svensk handboll pågår en ständig strävan mot förbättring och utveckling. Mycket av arbetet sker bakom kulisserna av engagerade personer som drivs av att utveckla sporten. En av dessa personer är Svenska Handbollförbundets projektkoordinator Toni Johansson som i en intervju med svenskhandboll.se delar med sig av sina tankar och erfarenheter från det senaste årets arbete. Från nulägesanalyser av ungdomslandslag till revideringar av tränarutbildningsmaterial och framtidsstrategier – här berättar han om vägen framåt för svensk handboll.

Bilden: Toni Johansson på plats i IFU Arena, Uppsala under finalspelet i USM i april 2024. Foto: Johan Kaving.

Du anställdes som projektkoordinator för ungefär ett år sedan, kan du berätta om din roll och ditt arbete under året som gått?

- Absolut. Som projektkoordinator inom landslags- och utvecklingsenheten fokuserar jag främst på den teknisk/taktiska delen av handbollen när det gäller ungdomslandslagen och våra utbildningsprogram: spelar- och tränarutbildningarna samt NIU-utbildningarna (handbollsgymnasierna, reds. anm.). Det senaste året har vi bland annat lagt stort fokus på att göra en grundlig nulägesanalys av våra ungdomslandslag samt reviderat och förbättrat vårt tränarutbildningsmaterial och tagit fram en strategi för ungdomslandslagen.

Kan du berätta mer om analysen du gjort och hur den har påverkat arbetet?

- Jo, efter sommarens fyra ungdomsmästerskap genomförde vi en omfattande nulägesanalys av våra ungdomslandslag i syfte att identifiera tekniska/taktiska områden där våra ungdomar behöver förbättras för att vara internationellt konkurrenskraftiga. Analysen har kopplats ihop med hur trenderna har förändrats på seniornivå och har varit avgörande för att forma våra utbildningsprogram för att möta de utmaningar och krav som ställs för att lyckas internationellt.

Hur har ni arbetat med utbildningsmaterialet, vilka förändringar görs och hur kommer de att påverka tränare och spelare?

- Det tränarutbildningsmaterial vi har inom svensk handboll är unikt och ett stort pussel där allt hänger ihop. När vi gör förändringar i tränarutbildningen påverkar det även spelar- och gymnasieutbildning vilket i sin tur innebär att vi ständigt har en översyn hur saker och ting påverkar varandra. Vi har inledningsvis fokuserat på förändringar i TU6 (tränarutbildning 6 reds. anm.) där vi lagt till och tagit bort några saker och flyttat några saker till tidigare steg i utbildningen. Mycket av utbildningsmaterialet har tidigare varit statiskt, nu har vi öppnat upp det lite mer med ett nytt område som heter ”Vad händer om?” som genomsyrar hela TU6. Exempelvis handlar det om att det mer än ofta finns fler än ett svar på hur man kan agera i olika situationer på planen och att det faktiskt kan förändras beroende på rörelsen eller hur motståndaren väljer att agera.

Nästa steg blir att se över övriga tränarutbildningar, både handbollen och samhället har förändrats vilket i sin tur påverkar innehållet i tränarutbildningen och i likhet med alla utbildningar behöver den ibland ses över för att vi ska kunna göra den ännu bättre. Vi har en väldigt fin grund att stå på så det handlar om att förfina och flytta delar som vi ser har förändrats. Det är viktigt att vi fortsatt hela tiden strävar efter att ha en sådan bra tränarutbildning som möjligt och då är det viktigt att materialet ibland uppdateras. Den svenska tränarutbildningen kommer alltid att utgöra grunden för hur våra ungdomsspelare utvecklas och det kommer också alltid att vara den svenska modellen för att skapa så många bra handbollsspelare som möjligt.


Du nämnde också att ni har börjat titta på gymnasieverksamheten?

-Ja, vi var tidiga med att peka ut NIU-verksamheten som en väldigt viktig del när det kommer till en ungdomsspelarens utbildning. Omvärldsanalys av våra ungdomslandslag tillsammans med en nationell analys av USM kommer att utgöra grunden när vi diskuterar nuläget kring våra ungdomars utbildning. Tack vare att vi hela tiden väljer att utvärdera, följa upp och implementera i verksamheten tror vi att vi kan få en bra, och tydlig, effekt på svenska ungdomsspelare. Mycket handlar i slutändan om att få ihop allt till en effektiv och produktiv utvecklingsprocess för individen där samspelet mellan förbund, distrikt, förening och skola behöver fungera för att vi ska ha möjligheten att nå, och ta, nya kliv framåt. Allt hänger ihop - på landslagsnivå handlar det om att producera internationellt gångbara seniorspelare som gör att vi kan slåss om medaljer på seniornivå. Det får vi enbart genom att värna om och utveckla våra utbildningsplattformar där spelar-, tränar och NIU-utbildningen ska leva i symbios och på det sättet utbilda svenska ungdomsspelare i vår svenska modell.

Kan du dela med dig av något från det gångna året som du är särskilt nöjd eller stolt över?

-Vi har under året som gått verkligen tryckt på vikten av försvarsspel och framför allt skillnaden mellan ett nationellt och internationellt gångbart försvarsspel. Jag har redan nu under våren sett att flera att våra ungdomslandslag har börjat hitta rätt och applicerat det som krävs för att spela försvarsspel utanför landets gränser. Vi har försökt varit så tydliga som möjligt med vad som krävs när det kommer till individuella försvarsegenskaper och vikten av att kunna försvara med flera olika strategier och tekniker. Jag hoppas kunna se tydliga effekter av det arbetet under sommarens ungdomsmästerskap.

Ni har också tagit fram en tydlig strategi för ungdomslandslagen. Kan du nämna något kort om den?

- Vi har definierat fokusområden, utvecklingsmål och målsättningar för varje landslag på ungdomsnivå och strategin syftar till att göra det tydligare att se utveckling genom gemensamma ramar och uppföljning av dessa. Den skapar också en tydlig transparens och ömsesidig ram för interna och externa personer inom och utanför landslagsenheten, som vi tror kommer att leda till en ökad förståelse och gemenskap för att tillsammans utveckla våra unga spelare.

Vad ser du fram mot att arbeta med härnäst?

-Vi kommer fortsätta att satsa på att följa upp, förankra och vara transparenta med det vi gör. Det händer väldigt mycket inom landslags- och utvecklingsenheten och vi hoppas att vi ser effekter av det både på kort och lång sikt. Närmast under 2024 ser vi över spelarutbildningen med fokus på distrikts- och riksläger och det går hand i hand med revideringen av innehållet i TU2 till TU5. Utöver det fortsätter vi att göra omvärldsanalyser kring våra ungdomslandslag som tillsammans deltar på fem mästerskap nu i sommar och som i sin tur ska kunna kopplas ihop med en nationell analys av de två äldsta spelklasserna i finalsteget i USM som avgjordes i slutet av april.

Tack så mycket för din tid och för de insikter du delat med dig av!

- Tack själv, jag ser fram mot att fortsätta driva arbetet framåt och hoppas på så sätt att kunna skapa framgång för kommande generationer av handbollsspelare.

Publicerad: 2024-05-17

Senast uppdaterad: 2024-05-17

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!