Gå till innehåll

HF Mitt

HF Mitt

Värdegrundsarbete i Lödde Vikings HK

Lödde Vikings HK, ni har gjort en stor satsning kring värdegrundsarbetet i er förening. Berätta kortfattat vad det innebär och hur det började!

- Värdegrundsarbetet har varit del av föreningen under lång tid. Delar av finns nedtecknat i ”Röda Tråden” som samlat föreningens grundtankar. Antikränkningspolicyn är ett komplement som har fokus på att främja en trygg idrott och förebygga kränkningar och mobbning.


När startade ni detta arbete och var i processen är ni nu?
- Arbetet med att ta fram policyn kom igång för omkring 6-7 år sedan då Mirja, tidigare styrelseledamot i klubben, i samarbete med dåvarande Skåneidrotten, påbörjade arbetet med policyn som sedan klubbades igenom 2020.

Vi är fortsatt i implementeringsfasen och för att komma till slutfasen där policyn är en självklar del i föreningen och för alla som berörs av den behöver vi fortsätta arbeta med policyn och medföljande handlingsplan kontinuerligt i verksamheten.


Vilka samarbetar ni med utanför föreningen?
- Samarbetet med RF-SISU Skåne har varit ett bra stöd i arbete liksom stödmaterialet ”Trygg idrott” som vi tagit mycket inspiration ifrån.


Vilka är engagerade inom föreningen?
- En blandad arbetsgrupp med såväl aktiva barn och ungdomar, som föräldrar, ledare och representanter från styrelsen har träffats ett par gånger per säsong för att arbeta fram innehållet i handlingsplanen och vilka som är klubbens fortsatta utvecklingsområden.

Att arbetsgruppen representerar både barn, unga och vuxna i olika roller i föreningen och med en blandning av könen, ser vi som viktigt för att kunna lyfta frågorna från olika perspektiv.


Vilken roll har du i föreningen och i detta arbete?
- Jag, Linn Rix, hade förmånen att ta över det stora förarbete som letts av min föregångare i styrelsen 2020 och min roll i styrelsearbetet blev att ta vid arbetet, skriva en hanterlig mängd text som resulterade i vårt policydokument och sedan påbörja implementering av detsamma i verksamheten. Men som sagts tidigare är det flera som varit del i arbetet.


Det finns också en handlingsplan som är komplement till ert värdegrundsarbete, vad är syftet med denna?
- Syftet med handlingsplanen är att på ett överskådligt sätt påvisa miljöer och situationer där kränkningar kan förekomma och instruera aktiva, ledare och föräldrar hur dessa kan hanteras i förebyggande syfte.


Vad ser ni för effekter av att arbeta med detta område?
- Samtalen om värdegrundsfrågor är ständigt närvarande i mötessammanhang. När det samtalas om något ökar medvetenheten i frågan och sannolikheten för att det sedan syns i handling ute i verksamheten ökar.

Vid olika evenemang som klubben står för spelar vi upp vårt ”brandtal” som handlar om ömsesidig respekt och fokus på det positiva med idrott. Ett citat ur det är ”Spelarna spelar, ledarna leder, domarna dömer och publiken jublar” som en positiv förväntansmarkör.


Vad skulle du säga är det som driver er till att jobba med föreningens värdegrund och policy?
- Eftersom att LVHK skriver under på RFs grundidé om en idrott som bygger på grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

är det naturligt för klubben att ha sitt eget verktyg att ta stöd av för att uppnå det.

Vi vill vara en välkomnande förening, där alla trivs, respekteras och får utöva, det som vi tycker är, världens roligaste sport.


Om man som förening funderat på att starta denna process, vilka är era tips?
- Gör en analys av var ni befinner er. Vilken kultur finns? Vad fungerar väl redan? Vilka utmaningar finns i föreningen i förhållande till värdegrundsfrågor?

Starta en arbetsgrupp med bred representation från aktiva, ledare, föräldrar och andra som kan bidra i arbetet.

Ta stöd av RFs material ”Trygg idrott” och skynda långsamt.


Berätta om ett fint ögonblick som har skett under arbetet.
- Det är nog all klokskap som barn och unga tillför med sina perspektiv. ”Det är inte så lätt att säga till tränaren när det är tränarens barn som varit taskig”, var det en aktiv som lyfte fram.

Det kan verka enkelt, men att en så viktig sak som att en del konflikter behöver lösas med hjälp av opartiska personer lyfts fram, är bara ett exempel på något som kanske inte lyfts fram om det inte funnits barn och unga i arbetsgruppen.

På Lödde Vikings hemsida kan du läsa olika policy och handlingsplanen, klicka här! Länk till annan webbplats.


Tack för denna inspiration Lödde Vikings!

Har din förening någon satsning eller fokusområde som ni vill berätta mer om? Kontakta då camilla@handbollsyd.se

Publicerad: 2022-03-17

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Camilla Rohlén