Gå till innehåll

HF Mitt

HF Mitt

Trygg och säker förening HK Malmö

HK Malmö, ni jobbar med en Trygg och säker förening hos er. Berätta hur det började!
- Vi hade haft ett antal incidenter i föreningen och kom till insikt att vi hade ett behov av att likrikta hur vi följde upp händelser på och utanför plan på ett bättre sätt. Vi kände också att vi behövde involvera våra medlemmar än mer i värdegrundsarbetet. Vi kom i kontakt med RF-SISU:s material ”Trygg Idrott” och samtidigt blev Barnkonventionen svensk lag och då blev det naturligt för oss att köra i gång arbetet för barnets bästa.

Hur går processen till?
- Vi tog kontakt med vår föreningskonsulent på RF-SISU Skåne och bjöd in samtliga våra ledare till en kick-off för förankring och medskick till processen. En projektgrupp utsågs med uppdrag att ta fram en handlingsplan med tillhörande åtgärdstrappor att kunna tillämpa vid händelser och incidenter.

Vart i arbetet är ni nu?

- Vi har arbetat med Trygg och säker förening i cirka 1 ½ år. Förutom projektplanen har vi rekryterat ett Resursteam, tagit fram en utbildningsplan för ledarna samt involverat våra lag och grupper i åldern 11 - 16 år lite extra och gett dem verktyg i det förebyggande arbetet. Seniorprofessor Tomas Peterson från Malmö Universitet har knutits till projektet för utvärdering.

Vilka är engagerade inom föreningen?

- Både ledare, spelare och styrelse är engagerade. Nästa steg är att även involvera föräldrar i arbetet.

Vilka samarbetar ni med utanför föreningen?
- Vi har ett samverkansavtal med RF-SISU Skåne där Trygg och säker förening är en av utvecklingsresorna mot Strategi 2025 som vi tagit oss an. Men vi samverkar självklart även med Handbollförbundet Syd och i viss mån med Malmö stad.

Vad ser ni för positiva effekter av att arbeta med detta?
- Processen i sig har ett utbildande perspektiv för alla inblandade. Förförankringen hos våra ungdomsledare är viktig för att optimera genomförandet. Det finns även en positiv uppsida av att jobba aktivt med värdegrundsfrågor eftersom våra sponsorer och övriga samarbetspartners har en stark association till oss och det blir ”win-win” att ha en väl genomtänkt plan som är hållbar och enkel att ta till sig.

Vad skulle du säga är det som driver er till att jobba med en Trygg och säker förening?
- Att vi säkerställer att vår verksamhet och träningsmiljö är trygg och utformad för barnets bästa, samt att vi gör allt vi kan för att motverka mobbning, hot och trakasserier.

Om man som förening funderat på att starta denna process, vilka är dina tips?
- Läs in er på området och utse en grupp med uppdrag att ta fram en översiktlig handlingsplan för vad ni skulle vilja göra inom området över en tvåårsperiod. Har ni en framtagen värdegrund är det bra att tidigt ha med den för revidering och tillämpning.

Vart ska man börja processen och finns det något stöd att få?
- Ni kan ta kontakt med er föreningskonsulent på RF-SISU och med Handbollförbundet Syd. De hjälper er att ta fram material för hjälp och stöd att komma i gång med processen.

Berätta om ett fint ögonblick som har skett under satsningen.
- Det är svårt att ta fram ett särskilt ögonblick för att beskriva allt det positiva vi har fått vara med om så här långt. Jag vill nog säga att det enormt positiva gensvar vi fått från våra ungdomsledare har stärkt oss i betydelsen av att hela tiden arbeta aktivt med föreningens värdegrund. Att personer med specialistkunskap, utan direkt anknytning till föreningen, valt att engagera sig i arbetet med att kunna erbjuda en Trygg och säker idrottsmiljö har värmt lite extra mycket.

Här kan ni läsa på HK Malmös hemsida om Trygg och säker förening. Länk till annan webbplats.

Har din förening någon satsning eller fokusområde som ni vill berätta mer om under kampanjen "föreningsinspiration"? Kontakta då camilla@handbollsyd.se

Publicerad: 2022-02-24

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Camilla Rohlén