Gå till innehåll

Framtida ledare

Framtida ledare är ett projektet som Handbollförbundet Öst startade 2022 som syftar till att stärka ledarskapet hos ledare i åldrarna 15 – 25 år.

Genom att bidra till en ökad kompetens ges ledarna förutsättningar att kunna utveckla sig själva och stärka verksamheten för de barn och ungdomar som de arbetar med till vardags i sina föreningar. Detta kan sin tur kan leda till att flera aktiva barn och ungdomar blir kvar inom idrotten högre upp i åldrarna.

Under projektets första år genomförde 49 ledare denna projekt som genomsyrades av föreläsningar, workshops och övriga forum för diskussioner. Inför projektets andra år skruvades innehållet till att bli en konkret ledarskapsutbildning där deltagarna fått möjlighet till att analysera egna beteenden och påbörja en självreflektion för att slutligen kunna tillämpa sina kompetenser i praktiska sammanhang.

Totalt har 81 ledare i distriktet genomfört utbildningen där den senaste gruppen precis gått i mål. Som avslutande uppgift fick deltagarna i uppdrag att använda sin kreativa förmåga för att beskriva ordet ledarskap. Resultatet ser ni här ovan.

Projektets tredje år är precis i uppstarten av att rekrytera nya deltagare. Har du frågor om projektet, är intresserad av att veta mer eller känner att detta skulle kunna vara något för dig?

Vänligen kontakta Handbollförbundet Öst.

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Författare:

Email: