Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Våra kommittéer söker dig

Nu söker Handbollförbundet Öst fler personer till alla våra kommittéer. Är du intresserad eller kan tipsa oss om en vän eller två, hör av dig!

Handbollförbundet Öst växer och med det även behovet av att bli fler i våra kommittéer. Idag har vi fyra kommittéer (domar och funktionärskommittéen, förenings och rekryteringskommittéen, tävlingskommittéen samt utbildningskommittéen) som har lite olika uppdrag och arbetsbeskrivningar, men där alla arbetar och utgår ifrån vår verksamhetsidé, värdegrund, vision och strategi 2026. Mer information om de olika kommittéerna hittar du längre ner i nyheten.

Anmäl ditt intresse till Operativchef Anna Bisso, anna.bisso@handbollost.se

VERKSAMHETSIDÈ

Handbollförbundet Öst skapar förutsättningarna för våra föreningar att erbjuda attraktiv och utvecklande handbollsverksamhet för alla som vill i vårt distrikt. Vi skapar de verktyg som behövs för föreningarnas verksamhetsutveckling och möjliggör tillfällen för utbildning och tävling. Handbollförbundet Östs arbete utgår från föreningarnas och utövarnas behov samt de värderingar som den svenska idrottsrörelsen står för.

VÄRDEGRUND

Handboll är en idrott som engagerar alla, från liten till eliten, där alla har möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. Verksamheten inom Handbollförbundet Öst ska präglas av glädje och gemenskap, där alla ska bjudas in för att få delta. Med ett öppet klimat, där alla har möjlighet att påverka, bjuder vi in till delaktighet. Vi bemöter varje situation med ödmjukhet och visar respekt mot alla. Genom att möjliggöra för den enskilde individens personliga utveckling visar vi framåtanda. Förutsättningarna för utveckling skapar vi genom en innovativ och beslutskraftig verksamhet.

VISION

Handbollförbundet Öst ett självklart val, från liten till eliten.
Det innebär att vi:

 • har lag för både motion,
 • stora som små och breddverksamhet samt elit
 • har utövare som mår bra och stannar länge inom idrotten
 • har livskraftiga föreningar
 • är en jämställd idrott.
 • är kända för mångfald oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

STRATEGI 2026

Vår strategi 2026 innehåller rubrikerna:

 • Utveckla handbollsföreningen,
 • Barn & Ungdom
 • Ett stärkt ledarskap
 • Handboll för alla genom hela livet
 • Arrangemang och kommersiell tillväxt.

Läs mer om Handbollförbundet Öst strategi 2026 Öppnas i nytt fönster.

DOMAR OCH FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN (DFK)

Uppdrag
Vara delaktiga i arbetet med att utveckla domar- och funktionärsdelen inom distrikt. Kvalitetssäkra att samtliga utbildningar inom området domare och funktionärer följer de uppsatta riktlinjerna från SHF. Samtliga ledamöter ska vara lyhörda för vad som händer i verksamheten och ute i hallarna. Vara uppdaterade och ha en god insikt inom de olika delarna som kommittén arbetar med och har god kännedom om HF Öst strategi. Varje enskild ledamot ska vara särskilt insatta i det område hen blir tilldelad. Områdena i DFK är utbildning, utbildningsmaterial, mentorskap, MI-verksamhet, regelboken, nomineringar, ärendehantering.

Arbetsbeskrivning

 • Vara bollplank till tjänsteman.
 • Utveckla domar- och funktionärsutbildningar utifrån Svenska Handbollförbundets direktiv.
 • Vara delaktiga i nomineringar av domare och funktionärer till olika arrangemang, USM steg.
 • Vara delaktiga i nomineringar av domare och funktionärer som ska kliva upp ett steg (DU3 → DU4, DU 4→ DU5, DU5→ DU6, FU3→ FU4).
 • Finnas tillgängliga vid behov på stora arrangemang som domare och funktionärer är en del av inom vårt distrikt. (Om man sitter MI är det annat arvoderat uppdrag förutom under BIÖ då det förväntas att DFK är på plats)
 • Nominera av instruktörer till DU3,4,5,6 FU3 utbildningar
 • Vara delaktiga i arbetet med DU1,2 & FU1,2
 • Hantera inkomna rapporter från domare, ledare och spelare. Vid behov skicka vidare ärenden till disciplinnämnden via ansvarig tjänsteman.
 • Identifiera nödvändiga åtgärder för att hjälpa domare och funktionärer att komma vidare och bli bättre i sina uppdrag åt Handbollförbundet Öst.
 • Utse en person till protestutskottet.
 • Vara delaktiga i arvode och ekonomi kring domare och funktionärer.
 • Följa upp och exekvera verksamhetsplan och budget.

FÖRENINGS OCH REKRYTERINGSKOMMITTÉEN (FORK)

Uppdrag
Vara delaktiga i arbetet med att utveckla och stärka föreningarna i Handbollförbundet Öst.
Samtliga ledamöter ska vara lyhörda för vad som händer i verksamheten och ute i hallarna. Vara uppdaterade och ha en god insikt inom de olika delarna som kommittén arbetar med och har god kännedom om HF Öst strategi. Varje enskild ledamot ska vara särskilt insatta i det område hen blir tilldelad. Områdena i FORK är föreningsutveckling i form av stöd kring att få föreningarna att växa och bli starka. Stöd för styrelse, organisation, aktivitetsledare, projektmedel.

Arbetsbeskrivning

 • Vara utvecklande och ledande för att skapa förutsättningar för våra föreningar att bli/behålla fler aktiva i vårt distrikt.
 • Var aktiva i att söka projektstöd till HF Öst.
 • Finnas tillgänglig vid stora föreningsträffar för att få input i vilken riktning vi behöver arbeta för att vara ett stöd kommande år.
 • Följa upp och exekvera verksamhetsplan och budget.

TÄVLINGSKOMMITTÉEN (TK)

Uppdrag
Vara delaktiga i arbetet med att utveckla tävlingsverksamhet i Handbollförbundet Öst.
Kvalitetssäkra att tävlingar arrangerade av HF Öst följer uppsatta riktlinjer från SHF. Samtliga ledamöter ska vara lyhörda för vad som händer i verksamheten och ute i hallarna. Vara uppdaterade och ha en god insikt inom de olika delarna som kommittén arbetar med och har god kännedom om HF Öst strategi. Varje enskild ledamot ska vara särskilt insatta i det område hen blir tilldelad. Områdena i TK är tävlingsformerna senior, barn och ungdom, beach, para. TK ärende, dispenser och övergångar.

Arbetsbeskrivning

 • Vara bollplank till tjänsteman.
 • Vara utvecklande och ledande för att skapa förutsättningar för flera att spela matcher i vårt distrikt.
 • Finnas tillgänglig vid behov på stora arrangemang som tävling är en del av inom distriktet.
 • Vara delaktiga i arbetet inför, under och efter SHFs tävlingsmöte.
 • Dispenser för barn och ungdom, samt till viss del senior.
 • Samverkansavtal
 • Serieindelning senior div 2 och lägre samt barn och ungdom.
 • Tävlingsbestämmelser för tävlingar arrangerade av distriktet.
 • Anmälan om icke spelklar spelare.
 • Utse en person till protestutskottet.
 • Följa upp och exekvera verksamhetsplan och budget.

UTBILDNINGSKOMMITTÉEN (UTBK)

Uppdrag
Vara delaktiga i arbetet med spelar och tränarutbildningar inom distrikt. Kvalitetssäkra att samtliga utbildningar inom området spelare och tränare följer de uppsatta riktlinjerna från SHF. Samtliga ledamöter ska vara lyhörda för vad som händer i verksamheten och ute i hallarna. Vara uppdaterade och ha en god insikt inom de olika delarna som kommittén arbetar med och har god kännedom om HF Öst strategi. Varje enskild ledamot ska vara särskilt insatta i det område hen blir tilldelad. Områdena i UTBK är spelarutbildning, distriktslagsverksamhet, tränarutbildningar och övriga utbildningar som stärker ledare och spelare i distriktet. Rekrytera, vårda och utveckla instruktörer på både tränar och spelarutbildning.

Arbetsbeskrivning

 • Utveckla spelarutbildning utifrån Svenska Handbollförbundets direktiv.
 • Utveckla tränarutbildningar utifrån Svenska Handbollförbundets direktiv.
 • Samverka med RF-SISU och/eller andra aktörer i utbildningar som inte finns i SHF utbildningssteg.
 • Nominera instruktörer till spelarutbildning, distriktslag och tränarutbildningarna.
 • Finnas tillgängliga vid behov på stora arrangemang så som Sverigecupen, spelarutbildning, tränarutbildningar som är en del av inom vårt distrikt.
 • Vara delaktig på träffar med utbildningsansvariga kring spelar och tränarutbildningar.
 • Ta med input från verksamheten till kommittén.
 • Följa upp utvärderingar från utbildningar för att kvalitetssäkra utbildningarna.
 • Följa upp och exekvera verksamhetsplan och budget.

Och som sagt, är du intresserad eller kan tipsa om en vän eller två hör av dig till Operativchef Anna Bisso, anna.bisso@handbollost.se

Publicerad: 2023-11-30

Senast uppdaterad: 2023-11-30

Författare: Maria Casado

Intressant? Dela gärna!