Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Referenstagning

Referenstagning av tränare och ledare är en viktig del i det förebyggande arbetet

Bakgrund och syfte

Som enskild insats för att arbeta förebyggande gentemot sexuella övergrepp och sexuella trakasserier räcker det inte att begära och kontrollera utdrag ur belastningsregistret på tränare och ledare för barn och ungdomar. Föreningar uppmanas därför att arbeta aktivt med referenstagning för att öka tryggheten för barn och ungdomar i föreningen.

Det är viktigt att ta referenser och kontrollera hur en ny tränare eller ledare har verkat i någon annan förening, oavsett om det är handboll eller en annan idrott. Om så är fallet är det lämpligt att kontakta och ta referenser på tränaren/ledaren även från den tidigare föreningen.

Referenstagningen

Ställ relevanta frågor i syfte att ta reda på hur tränaren/ledaren har fungerat i den tidigare föreningen.

Exempel på relevanta frågor att ställa:

  • Vad har tränaren/ledaren haft för uppdrag i er förening?
  • Hur länge var tränaren/ledaren verksam i er förening?
  • Hur fungerade tränaren/ledaren i grupp?
  • Har det funnits några synpunkter från föräldrar eller andra på tränarens/ledarens ledarskap?
  • Har det gjorts några anmälningar gentemot tränaren/ledaren till socialtjänst, polisen eller liknande?
  • Varför slutade tränaren/ledaren hos er?
  • Vad är din uppfattning om tränaren/ledaren?

Avslutning

Även om det kan kännas obekvämt att ställa frågor rörande en tränares/ledares tidigare uppdrag i annan förening så är det ett viktigt verktyg för att öka tryggheten i våra föreningar.

Det är viktigt att påtala vikten att tidigare förening där aktuell person haft uppdrag lämnar korrekta och relevanta omdömen om tränaren/ledaren. Syftet är att arbeta proaktivt och identifiera om personen är lämplig att få uppdrag i er förening som tränare/ledare.

 

Publicerad: 2022-11-25

Senast uppdaterad: 2023-03-22

Författare: Arbetsrådet Trygga miljöer

Intressant? Dela gärna!